AMEXTREME Aventura.

En Amextreme están especializados en actividades de aventura en Galicia para todas as idades. Realizan eventos para grupos, e coñecen os lugares mais bonitos para realizar actividades nas que teñen ampla experiencia, tales como Rafting, kayak, hidro speed, barranquismo, puenting e paintball.

Podes obter mais información directamente na sua páxina web: www.amextremekayak.com